Belangrijk nieuws 2015:NIEUWE MANIER VAN ZORG EN ONDERSTEUNING ook in Groningen

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Groningen er veel (nieuwe) zorgtaken bij. Taken die voorheen voor een groot deel werden geregeld door de landelijke overheid of provincie. Met deze verandering wordt de  zorg duidelijker, eenvoudiger en komt dichterbij de Stadjers. Want, hebt u straks een vraag over hulp en ondersteuning? Dan kunt u hiervoor dichtbij huis bij een WIJ-team terecht.

Het jaar 2015 is een overgangsjaar.

Dit betekent dat u of uw kind dezelfde hulp of ondersteuning blijft ontvangen die nodig is en past bij uw eigen situatie. Hulp die pas verandert als uw indicatie afloopt. Loopt uw indicatie door in 2015, dan houdt u zorg het hele jaar door. Voordat uw indicatie afloopt, neemt de gemeente contact  met u op voor een gesprek. Het is mogelijk dat de zorg, hulp of ondersteuning die u nu krijgt, er anders uit gaat zien. Er gaat namelijk veel veranderen.

Niet alleen de zorg en ondersteuning verandert. Ook de manier waarop zorg en ondersteuning wordt gegeven, verandert. Daarover leest u hier meer.

De wetgeving verandert

Een deel van de hulp op het gebied van zorg en welzijn werd tot nu toe geregeld door de landelijke overheid of provincies. Dat verandert per 1 januari 2015. Vanaf die datum worden een aantal nieuwe wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen er veel (nieuwe) taken bij de gemeente Groningen te liggen.

Waarom verandert de wetgeving?

De wetgeving verandert om verschillende redenen:

 • Om zorg en ondersteuning dichterbij de mensen te brengen.
 • Om zorg duidelijker en eenvoudiger te maken.
 • Het moet met minder geld gedaan worden. Dat is nodig, zodat de zorg betaalbaar blijft.

Met elkaar voor elkaar

U zelf en/of samen met anderen kunnen redden wordt steeds belangrijker, dit noemen we zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid betekent dat u zelfstandig uw leven leidt en u uw eigen problemen kunt oplossen. De inzet van familie, vrienden en vrijwilligers wordt belangrijker. Maar ook het onderling contact in straten en wijken. De trend is dat we meer ‘met elkaar voor elkaar’ gaan doen en dat we meer aandacht hebben voor elkaar.

Blijvende beperkingen

De meeste mensen doen zelfstandig mee in de samenleving. Maar sommige mensen kunnen dat niet of niet meer. Bijvoorbeeld door blijvende beperkingen. Deze groep heeft langdurige ondersteuning nodig. Voor kwetsbare mensen blijft er een vangnet om te voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen en niet meer mee kunnen doen.

Tijdelijk een steuntje in de rug

Sommige mensen hebben tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Vrijwilligers, mantelzorgers, beroepskrachten en gemeente gaan daar samen voor zorgen. De mensen die de ondersteuning krijgen houden zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen.

Wat verandert er?

De manier waarop zorg en ondersteuning wordt gegeven verandert:

 • Preventie wordt belangrijker. Want voorkomen is altijd beter en goedkoper dan genezen.
 • Goedkopere of lichtere vormen van ondersteuning worden belangrijker. Professionele hulp is niet altijd nodig. Vooral als mensen zichzelf – of met wat hulp uit hun omgeving – kunnen redden. Lichte hulp en aandacht kunnen vaak net zo goed of beter door vrijwilligers of bekenden worden geboden.
 • Kunnen mensen zorg en ondersteuning zelf betalen? Dan kan het zijn dat deze mensen in sommige gevallen een bijdrage moeten betalen.

Meer samenwerken

Op dit moment is de zorg en ondersteuning ingewikkeld georganiseerd. Het is vaak moeilijk om de juiste weg te vinden. Dat wordt beter als organisaties meer gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar maar ook met vrijwilligers en mantelzorgers.

Sociale wijkteams WIJ Groningen

In totaal komen er elf sociale wijkteams in de stad. Deze teams vallen onder de naam ‘WIJ Groningen’. De naam verschilt per wijk. Zo gaat in Beijum het sociaal wijkteam ‘WIJ Beijum’ heten.

 • Hebt u een vraag om hulp, advies of ondersteuning? Dan kunt u straks naar het sociaal wijkteam bij u in de buurt. In het sociaal wijkteam is de toegang tot hulp, advies en ondersteuning is geregeld.
 • In het sociaal wijkteam kunt u samen met een hulpverlener zoeken naar oplossingen voor uw probleem. Deze hulpverlener kan ook een vrijwilliger zijn.
 • Wilt u andere buurtbewoners ontmoeten of meedoen aan activiteiten? Dan bent u bij het sociaal wijkteam aan het goede adres.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen hier terecht voor ondersteuning.

Hoe werkt het sociaal wijkteam?

Het team gaat er van uit dat iedereen zolang en zoveel als mogelijk zijn eigen keuzes in zijn leven maakt. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand (nog) wél kan en minder naar wat iemand niet kan.

In het sociaal wijkteam wordt meer samengewerkt. Hebt u een vraag om ondersteuning? Dan spelen er misschien verschillende dingen. In dat geval hoeft u uw vraag niet op verschillende plaatsen bij verschillende mensen te stellen. Het team werkt volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één regisseur’.

Wat betekent ‘één huishouden, één plan, één regisseur’?

Zijn er meerdere problemen in een gezin of huishouden? Dan pakken we deze in zijn geheel aan. Het gezin maakt samen met de hulpverlener een plan van aanpak. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat één kind binnen een gezin ondersteuning nodig heeft. Ook dan kan het gezin samen met de hulpverlener een plan van aanpak maken.

OUDEREN EN MENSEN MET CHRONISCHE ZIEKTEN EN BEPERKINGEN

Wat verandert er?

Alles is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Soms zorgt de gemeente voor beschermd wonen of opvang. In overleg met u zal de gemeente naar een passende vorm van ondersteuning zoeken.

 • Alleen de meest kwetsbare mensen houden recht op zorg in een instelling. Zij blijven onder de Wet Langdurige zorg vallen.
 • Woont u thuis? Dan worden de zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning.
 • Hebt u een medische indicatie? De verpleging en verzorging gaat naar de zorgverzekeraars.
 • De gemeente wordt verantwoordelijk voor de niet-medische ondersteuning van inwoners met een beperking, chronische, psychische of sociale problemen.

Voor wie verandert er wat?

 • voor mensen die thuis wonen en begeleiding krijgen
 • voor mensen die gebruik maken van kortdurend verblijf en dagbesteding
 • voor mensen die zelf kortdurend verblijf en dagbesteding inkopen via een persoonsgebonden budget

Wie wordt straks verantwoordelijk voor uw hulp?

Soort zorg Huidige situatie Per 2015
Hulp bij het huishouden Gemeente Gemeente/Wmo
Woningaanpassingen Gemeente Gemeente/Wmo
Vervoersvoorzieningen Gemeente Gemeente/Wmo
Hulpmiddelen (traplift e.d.) Gemeente Gemeente/Wmo
Begeleiding individueel of groep en kort verblijf AWBZ Gemeente/Wmo
Persoonlijke verzorging thuis of verpleging thuis AWBZ Zorgverzekering
Intramurale zorg (zorg en verblijf in een instelling) AWBZ Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Beschermd Wonen AWBZ Gemeente / Wmo

*De gemeente Groningen gaat dit als centrumgemeente uitvoeren voor alle 23 gemeenten in de provincie Groningen

Meer weten?

 • Hebt u nog vragen? Bel dan het Zorgloket van de gemeente Groningen, telefoonnummer 050  367 42 00 (op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur).
 • Gaat uw vraag over jeugdhulp? Bel dan telefoonnummer 050 367 49 92 (op werkdagen van 08.00-20.00 uur).
Advertenties

Een gedachte over “Belangrijk nieuws 2015:NIEUWE MANIER VAN ZORG EN ONDERSTEUNING ook in Groningen

Heeft u een vraag of wilt uw samen linken of een opdracht indienen? Vul het Formulier in!!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s